ORACLE İÇİN VERİTAS NETBACKUP COPİLOT

ORACLE İÇİN VERİTAS NETBACKUP COPİLOT

 

 

Netbackup Appliance’lara ait bir özellik olanCopilot, Oracle database yöneticilerinin daha fazla kontrol, görünebilirlik ve alınmış olan database yedeklerininden geri dönüş yapabilmeleri için Oracle araçları ve süreçleri ile doğrudan entegre olur.

Yedekleme yöneticileri, yedekleme politikalarını yöneterek, yedekleri başka tipte ki depolama alanlarına taşıyabilir ve dış lokasyonda saklanması için birer kopyalarını oluşturabilir.

Ayrıca Copilot özelliği, NetBackup Appliance Accelerator teknolojisi ile Oracle yedekleme ve yedekten geri dönüşlerde yüksek performans sağlar. NetBackup Accelerator, Oracle’ın değişen data’ları birleştirme yeteneği ile entegre olarak full yedek alma ihtiyacını, yedekleme deposunda çalıştırdığı senkronize etme işlemi ile ortadan kaldırır.

Copilot, Oracle yedekleri ve yedekten geri dönüş için Appliance üzerinde bir paylaşım alanı oluşturarak, NetBackup’ın uzun süre saklama, replikasyon, accelerator gibi gelişmiş yedekleme özelliklerini kullanmaya imkan sunar.

 

 

VERİTABANI VE YEDEKLEME YÖNETİCİLERİ İÇİN PARÇALI YEDEKLEME İŞLEMLERİNDEKİ ZORLUKLAR

 

Veritabanı ve yedekleme yöneticilerinin güvenilir veri koruma, zamanında kurtarma ve tutarlı bir yönetim sağlamak için kullandıkları araçlar ve süreçler büyük ölçüde parçalanmış durumdadır.

Yedekeleme işlemleri üzerinde ki bazı kontrolleri korumak için bir çok veritabanı yönetisisi “dump-swep” yöntemini tercih eder. Bu yöntem database ve yedekleme yöneticilerinin kendi araçlarını kullanarak ayrı görevleri gerçekleştirmesine ve paylaşılanları kullanmasını gerektiren iki adımlı bir işlem ortaya çıkarır.

Birçok veritabanı yöneticisi, aşağıdaki çeşitli nedenlerden dolayı “dump-swep” yöntemini tercih eder:

 

• Veritabanı yöneticilerinin, Oracle Recovery Manager (RMAN) gibi aşina oldukları araçları kullanmak istemesi.

 

• Veritabanı yöneticilerinin yedekleme ekibinden yardım istemeye gerek kalmadan, kurtarma işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayan yedek kopyalara doğrudan erişimi.

 

• Veritabanı yöneticilerine, veritabanı sistemlerinin aşırı yüklenmesini önlemek için yedeklemeleri diğer veritabanı bakım görevleriyle koordine etmek istemesi.

 

• Veritabanı yöneticilerinin, işlem günlüğü alanının uygun şekilde korunmasını sağlayarak veritabanı çökmelerini önleme isteği.

 

• Veritabanına ek erişimi ihtiyacını ortadan kaldırmak.

 

Ne yazık ki, yaygın dump-sweep yöntemi, her bir tarafın tüm resmi anlamalarını ve en iyi hareket tarzını almalarını engelleyebilecek kör noktalar ve verimsizlikler yaratmaktadır. Örneğin:

 

• Veritabanı yöneticileri, dış lokasyonda ki kaset veya bulut gibi uzun süreli depolama alanlarında bulunan eski "swept" yedek kopyalarını doğrudan göremez veya kullanamaz.

 

• Yedek yöneticileri, felaket durumunda veritabanlarının uygun bir şekilde korunduğunu veya yasal uygunluk gerekliliklerine göre saklandığını kolayca doğrulayamaz.

 

• “Dump” depolama alanları, genellikle pahalı veyüksek performanslı depolama kaynaklarını kullanır.

 

Bu yüzden dump -sweep yaklaşımı kullanışlı olabilir ve veritabanı yöneticileri için bir dereceye kadar kendi kendine hizmet sunabilirken, veritabanı bilgilerinin kullanılabilirliğini ve bütünlüğünü tehlikeye düşüren önemli dezavantajlar vardır.

 

VERİTABANININ BÜYÜMESİ VERİNİN KURTARILAMAMA RİSKİNİ VE İŞE OLUMSUZ ETKİSİNİ ARTTIR

 

Bir veritabanının 18 ayda bir boyutunu iki katına çıkarması olağandışı değildir. Büyük veritabanları için, yedekleme süreleri 24 saati aşmaya başladığında yedekleme ciddi bir sorun olabilir.

Bu zorluk bir kaç faktörü içerir:

 

• Daha büyük yedekleme pencerelerii, veritabanı performansına ve kullanılabilirliğine olan olumsuz etkiyi uzatır.

 

• Daha uzun yedekleme süresi, mümkün olan en iyi kurtarma noktası hedefini düşürür ve maksimum kurtarma noktası sayısını azaltır.

 

• Daha uzun yedekleme süresi, bir kurtarma işlemi sırasında işlenmesi gereken redo-log miktarını artırır ve kurtarma süresini azaltır.

 

 

YENİ BİR YAKLAŞIM GEREKİR

 

Bu çözüm “dump-sweep” yönteminin yararlarını korumalı, veritabanı ve yedekleme yöneticilerinin birlikte çalışmalarını geliştirmelidir.

Bu çözüm, büyük veritabanlarını desteklemeli ve bu işlemlerin işletme üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için ölçeklendirilmelidir.

Özellikle, bu yeni yaklaşım şunları yapmalıdır:

 

• Veritabanı yöneticilerinin kendi araçlarını kullanarak yedekleme ve geri yükleme seçeneği sunmalı ya da bu sorumluluğu yedekleme yöneticisine bırakabilmelidir.

 

• Veritabanı yöneticilerine, uzun vadeli kopyalar dahil olmak üzere, tam görünürlük ve tüm veri yaşam döngüsüne erişim sağlamalıdır.

 

• Yedekleme yöneticilerine, veritabanı yöneticileri tarafından başlatılan veritabanı yedeklemelerinde tam görünürlük sağlamalıdır.

 

• Yedek kopyalar için pahalı, yüksek performanslı depolama israfını ortadan kaldırmalıdır.

 

• Yedekleme ve kurtarma sürelerini önemli ölçüde azaltmalıdır.

 

• BT organizasyonları daha yüksek seviyelerde operasyonel verimlilik, veri bütünlüğü ve mevzuat uyumu elde edebilmelidir.

 

BU YENİ YAKLAŞIMIN YARARLARI

 

NetBackup Copilot, veritabanı ve yedekleme yöneticilerinin birlikte daha kolay çalışmasını sağlayan bir çözüm sunar. Yalnızca açık sorumluluk alanları oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda her yöneticinin, kendi uzmanlık alanlarına odaklanmalarını sağlar. Ek olarak bu yaklaşım,  depolama alanı kullanımı ve ağ bant genişliği tasarrufunu arttırırken şirket üzerinde ki olumsuz etkiyide azaltır.

 

 

 

ÖZELLİK

GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR

ORACLE İÇİN NETBACKUP COPİLOT YAKLAŞIMLARI

Veri tabanı yöneticileri için görünürlük

Dump-sweep işleminde, veritabanı yöneticileri yalnızca RMAN kullanarak oluşturduğu ilk kopyaları görebilir.

Veritabanı yöneticileri, kullanım ömrü boyunca Oracle RMAN kurtarma kataloğundaki tüm yedek kopyaları görebilir. NetBackup tarafından yapılan sonraki tüm kopyalar Oracle ile senkronize edilir.

 

Yedekleme yöneticileri için görünürlük

Yedekleme yöneticileri “dump-sweep” ile yedeklenmiş veritabanı  yedek kopyalarını sıradan dosyalar olarak görür.

 

Yedekleme yöneticileri, Oracle veritabanı yedeklemelerini sıradan dosya yedeklemelerinden farklı olarak tanır.

İş etkisi

Veritabanı sunucuları, yedekleme süresinin tamamı boyunca ağır şekilde etkilenir. Dump-sweep metodu, ağ ve depolama altyapısı üzerindeki etkiyi iki katına çıkarır.

 

İşleme ve I / O yükünü özel bir NetBackup cihazına kaydırır ve çift veri taşımasını ortadan kaldırır. Accelerator ile daha hızlı yedekleme, üretim ortamı üzerindeki etki süresini azaltır.

 

Depolama kullanımı

Depolama gerekliliğini iki katına çıkaracak şekilde “dump” alanının yanı sıra “sweep” alanı için de alan gerekir. “Dump” alanı için genellikle yüksek performanslı depolama alanı kullanır ve daha yeni kopyalara yer açmak için eski kopyaların silinmesi gerekir.

 

Depolama alanı bir NetBackup cihazından (NFS paylaşımı) kullanılır ve NetBackup tarafından otomatik olarak korunur. Accelerator ile değiştirilmiş blokları depolamak için daha az depolama alanı gerekir.

 

Tam yedekleme süresi

Tam yedeklemeler düzenli olarak (örneğin haftalık olarak) gerçekleştirilmelidir.

Bir tam yedekleme sonrasında Accelerator ile geleneksel tam yedeklemeler artık gerekli değildir. “Oracle Artımlı Birleştirme”, eski yedeklemeleri ve yeni değiştirilmiş blokları kullanarak yeni tam yedek  oluşturur.

 

Tam kurtarma işlemi

Dump-sweep işlemi, aynı verilerin iki kez taşınmasını veya içe aktarılmasını gerektiren iki adımlı bir işlemdir.

 

Veriler doğrudan Oracle'a geri yüklenir.

Kurtarma süresi

“Dump-swep” ile, tam kurtarma süresi iki katına çıkar.

 

Tam kurtarma iki aşamalı bir işlem gerektirmez. Accelerator ile, tam yedeklemeler daha sık çalıştırılabilir, bu nedenle kurtarma işlemi sırasında daha az redo-log işlenir.

 

Kurtarma esnekliği

Veritabanı yöneticileri depolama alanı üzerinde olmayan eski veritabanı kopyalarını geri yüklerken yardım istemesi gerekir.

Veritabanı yöneticileri, NetBackup tarafından oluşturulan kopyalar dahil olmak üzere, veri ömrü boyunca tüm yedek kopyalara erişebilir.

 

 

NetBackup Copilot, Oracle'ın tüm NetBackup desteklenen sürümleri ile çalışır.